Programos švietimo įstaigoms

Patirtis dirbant su švietimo įstaigomis – nuo 2015 m., organizuojant projektus, mokymus, praktikas, koučingo sesijas, mokymų įstaigų vadovams, pedagogams, moksleiviams. Taip pat dalyvaujant ICF projekte ,,MANO MOKYKLA”, pristatant lyderystės užsiėmimus švietimo įstaigoms ,,TŪKSTANTMEČIO MOKYKLA” programos pristatyme.

Dėl platesnės informacijos kreiptis:

info@koucingoklubas.lt tel. 8 611 84541 Gerda Asipavičienė

Džiaugiamės 2015-2022 m. įgyvendintais projektais švietimo srityje

Bendradarbiaujant su UAB Verslo mokymo centras, VšĮ Kauno psichologijos ir psichoterapijos institutu, ,,AIESEC Lietuva“ Kauno filialu, Kauno švietimo inovacijų centru ir kitais partneriais, nuo įmonės veiklos pradžios sėkmingai vystyti ir įgyvendinti projektai:

 • programos švietimo įstaigų vadovams ir pedagogams lyderystės, bendradarbiavimo, tarpusavio ryšio kūrimo, atvirumu ir pagarba paremtos kultūros skatinimo temomis (,,Sąmoninga lyderystė“, ,,Įtraukus vadovavimas“, ,,Bendradarbiavimo kultūros skatinimas“, ,,Koučingo metodų naudojimas švietimo įstaigose“, ,,Kaip klausyti, kad girdėčiau“, kt.)
 • Kauno švietimo inovacijų centro patvirtintos programos švietimo įstaigų vadovams ir pedagogams (,,Vadovavimo koučingo stiliumi nauda“, ,,Efektyvi mokytojų ir mokinių sąveika pasirenkant profesiją“, ,,Koučingo principai motyvacijai stiprinti“, kt),
 • programos moksleiviams ,,Kūrybiškų lyderių klubas“ (tęstinė 6 mėn. trukmės programa 9-12 klasių moksleiviams, 3 grupės).
 • paskaitos ir praktiniai užsiėmimai moksleiviams Lietuvos moksleivių sąjungos organizuotuose renginiuose, lyderystės, motyvacijos, kompetencijų ir reikalingų įgūdžių ugdymo, profesijos pasirinkimo, kūrybiškumo, sprendimų priėmimo temomis.
 • vaikų ir jaunimo stovyklos socialinių ir lyderystės įgūdžių skatinimui bei psichologinės būklės gerinimui (200 stovyklų, 3000 dalyvių).

Dėl platesnės informacijos kreiptis: info@koucingoklubas.lt, tel. 8 611 84541 

Vis daugiau švietimo įstaigų Lietuvoje, remiasi Skandinavijos, JAV, Vakarų Europos šalių patirtimi ir pavyzdžiu, diegiant koučingo kultūrą švietimo sistemos įstaigose.
Kur slypi koučingo metodų sėkmė?

KOUČINGO ir LYDERYSTĖS METODAI – vieni iš pačių tinkamiausių ir lengviausiai praktikoje pritaikomų metodų, sėkmingai naudojamų:

 • siekiant ilgalaikių REALIŲ POKYČIŲ,
 • ieškant naujų IDĖJŲ, nestandartinių, kūrybinių SPRENDIMŲ,
 • stiprinant vadovų-mokytojų, mokytojų tarpusavio, mokytojų-mokinių ir mokinių TARPUSAVIO BENDRADARBIAVIMĄ, skatinant pagarba ir atvirumu pagrįstą bendravimą,
 • skatinant MOTYVACIJĄ, GALIMYBIŲ PAIEŠKĄ, INICIATYVĄ, ATSAKOMYBĖS prisiėmimą.

Kuo IŠSISKIRIA KOUČINGO KLUBO SUSITIKIMAI?

PROGRAMŲ IR PRAKTINIŲ UŽSIĖMIMŲ TIKSLAI – apibrėžiami kiekvieną programą pritaikant pagal poreikius, susipažinima su lyderystės principais bei metodais bei ugdant reikalingus įgūdžius, siekiant:
 • kurti saugią psichologinę aplinką,
 • skatinti atvirumo kultūrą bei stiprinti bendrumo jausmą,
 • skatinti dalyvių mąstymą ir kūrybiškumą randant didžiausią vertę kuriančius nestandartinius sprendimus,
 • ugdyti gebėjimus išskirti prioritetus ir numatyti tikslus,
 • ugdyti programos dalyvių lyderystės įgūdžius, skatinti asmeninę atsakomybę, iniciatyvą, galimybę kurti norimą poveikį aplinkiniams, skatinti įtraukųjų ugdymą,
 • ugdyti emocinį intelektą, svarbų tarpusavio supratimui, auginančiam bendravimui.

Užsiėmimų metu per praktiką supažindinama su lyderystės ir koučingo principais bei metodais, dalyviai mokosi iš grupėje vykstančių procesų. Atsižvelgiant į įstaigos poreikius ir dalyvių lūkesčius, parenkami praktiniai metodai, kurie padeda dalyviams išgirsti vienam kitą ir išsakyti tai, kas svarbu asmeniškai, įsivardinti, kas svarbu visai komandai ir įstaigai, nuo aiškių veiksmų inicijuoti norimą pokytį.

Kaip vykdomos ILGALAIKĖS KOUČINGO/ LYDERYSTĖS PROGRAMOS?

 • pokalbio su vadovais ar/ir atsakingais asmenimis metu aptariama situacija, išskiriami prioritetiniai klausimai;
 • atliekama įstaigos poreikių analizė, veiklos tyrimas pagal apibrėžtus kriterijus;
 • išskiriami įstaigos tikslai, stipriosios ir probleminės sritys, numatomi pokyčių poreikis;
 • parengiama individuali mokymų/koučingo sesijų/darbo grupių programa;
 • mokymų metu dirbama individualiai ir grupėse, ieškoma ilgalaikių efektyviausių sprendimų tikslams pasiekti.
 • vykdomi pokyčiai, kurių metu padedama pokyčių eigą kontroliuoti, vyksta komandinio koučingo sesijos, individualios koučingo sesijos, konsultuojama.
 • grįžtamojo ryšio sesijos/konsultacijos, įtvirtinant gebėjimą taikyti koučingo metodus praktikoje, numatant tolimesnius veiklos planus.

Kuo KOUČINGO MOKYMAI ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS VERTINGI?

 • po koučingo mokymų, dalyviai gebės taikyti bent kelis koučingo metodus praktinėje veikloje;
 • mokymų metu didinamas dalyvių suvokimas aktualia tema, atrandamos naujos galimybės, idėjos, priimami sprendimai;
 • stiprėja dalyvių tarpusavio ryšys, dalyviai ugdo gebėjimus klausyti ir išgirsti bei kalbėti taip, kad girdėtų ir suprastų juos.

Kiekvienas geba rasti geriausius sprendimus ir prisiimti už juos atsakomybę. Kartais tereikia padėti viduje glūdinčiam potencialui atsiskleisti – tuomet  komanda kartu išties gali gerokai daugiau nei visi po vieną! Tai gali tapti ir Jūsų įstaigos vidinės kultūros dalimi.

Dėl platesnės informacijos kreiptis: info@koucingoklubas.lt tel. 8 611 84541 

Programos švietimo įstaigoms (švietimų įstaigų vadovams, mokytojams, karjeros ugdymo specialistams, mokiniams) nuo 2015 m.  Dalyviams išduodami SERTIFIKATAI.