Programos švietimo įstaigoms

Vis daugiau švietimo įstaigų Lietuvoje, remiasi Skandinavijos, JAV, Vakarų Europos šalių patirtimi ir pavyzdžiu, diegiant koučingo kultūrą švietimo sistemos įstaigose.
Kur slypi koučingo metodų sėkmė?

KOUČINGO METODAI – vieni iš pačių tinkamiausių ir lengviausiai praktikoje pritaikomų metodų, sėkmingai naudojamų:

 • siekiant ilgalaikių REALIŲ POKYČIŲ,
 • ieškant naujų IDĖJŲ, nestandartinių, kūrybinių SPRENDIMŲ,
 • stiprinant vadovų-mokytojų, mokytojų tarpusavio, mokytojų-mokinių ir mokinių TARPUSAVIO BENDRADARBIAVIMĄ,
 • skatinant MOTYVACIJĄ, GALIMYBIŲ PAIEŠKĄ, INICIATYVĄ, ATSAKOMYBĖS prisiėmimą.

Kuo IŠSISKIRIA KOUČINGO MOKYMAI?

 • Koučingo klubo vedamų minimalių koučingo mokymų trukmė nuo 2-3 val., kurių metu dėmesys kreipiamas koučingo sąvokos suvokimui, pasirinktos temos ir su ja susijusių koučingo metodų pristatymui bei jų taikymui realių praktinių situacijų metu;
 • Mokymų metu sudaromos sąlygos koučingo metodams išbandyti praktikoje, dirbama individualiai, porose, grupėse;
 • Mokymų metu dalinamasi įžvalgomis, skiriama dėmesio asmeninių savybių ugdymui, sudaromi veiksmų planai.

Kaip vykdomos ILGALAIKĖS KOUČINGO PROGRAMOS?

 • pokalbio su vadovais ar/ir atsakingais asmenimis metu aptariama situacija, išskiriami prioritetiniai klausimai;
 • atliekama įstaigos poreikių analizė, veiklos tyrimas pagal apibrėžtus kriterijus;
 • išskiriami įstaigos tikslai, stipriosios ir probleminės sritys, numatomi pokyčių poreikis;
 • parengiama individuali mokymų/koučingo sesijų/darbo grupių programa;
 • mokymų metu dirbama individualiai ir grupėse, ieškoma ilgalaikių efektyviausių sprendimų tikslams pasiekti.
 • vykdomi pokyčiai, kurių metu padedama pokyčių eigą kontroliuoti, vyksta komandinio koučingo sesijos, individualios koučingo sesijos, konsultuojama.
 • grįžtamojo ryšio sesijos/konsultacijos, įtvirtinant gebėjimą taikyti koučingo metodus praktikoje, numatant tolimesnius veiklos planus.

Kuo KOUČINGO MOKYMAI ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS VERTINGI?

 • po koučingo mokymų, dalyviai gebės taikyti bent kelis koučingo metodus praktinėje veikloje;
 • mokymų metu didinamas dalyvių suvokimas aktualia tema, atrandamos naujos galimybės, idėjos, priimami sprendimai;
 • stiprėja dalyvių tarpusavio ryšys, dalyviai ugdo gebėjimus klausyti ir išgirsti bei kalbėti taip, kad girdėtų ir suprastų juos.

Kiekvienas geba rasti geriausius sprendimus ir prisiimti už juos atsakomybę. Kartais tereikia padėti viduje glūdinčiam potencialui atsiskleisti – tuomet  komanda kartu išties gali gerokai daugiau nei visi po vieną! Tai gali tapti ir Jūsų įstaigos vidinės kultūros dalimi.

Dėl platesnės informacijos kreiptis: info@koucingoklubas.lt tel. 8 611 84541

Programos švietimo įstaigoms (švietimų įstaigų vadovams, mokytojams, karjeros ugdymo specialistams, mokiniams) nuo 2015 m.  Dalyviams išduodami SERTIFIKATAI. Partneris: VšĮ Kauno psichologijos ir psichoterapijos institutas