Koučingo klubas. Sveiki atvykę!

VYKDOMI PROJEKTAI

VšĮ Koučingo klubas planuoja pirkti trenerių paslaugas multifunkcinių užsiėmimų vedimui ikimokyklinio amžiaus vaikams. Paslaugos perkamos pagal projektą „Sveikai judu nuo mažų dienų!“, Nr. NSA-FA-NAC-2023-0009 bendrai finansuojamą Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Pasiūlymai priimami iki 2024 m. vasario 23 d. 09:00 val. Informacijos apie pirkimą (pirkimo sąlygas, techninę specifikaciją ir kt.) teirautis šiais kontaktais: kristina@bigplans.lt, tel. 860825151.

Projektas: Sveikai judu nuo mažų dienų!

VšĮ Koučingo klubas nuo 2023 rugsėjo mėn. 5 d. pradėjo įgyvendinti projektą – “Sveikai judu nuo mažų dienų!”.
Projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurias administruoja Nacionalinė sporto agentūra pri LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.
Šio projekto tikslas – neatlygintinų sportinių veiklų pagalba suformuoti įpročius ikimokyklinio amžiaus vaikams būti fiziškai aktyviems ir reguliariai sportuoti, pagerinant jų fizinę būklę bei užtikrinant nutukimo ir kitų ligų prevenciją, ne mažiau, kaip 600-tams dalyvių 5-kiose skirtingose 2-jų apskričių savivaldybėse.
Pagrindinis projekto uždavinys – skatinti 600-tų ikimokyklinio amžiaus vaikų reguliarų fizinį aktyvumą bei pagerinti jų fizinę būklę. Šio uždavinio įgyvendinimui bus vykdoma pagrindinė projekto veikla – multifunkcinių užsiėmimų organizavimas ikimokyklinio amžiaus vaikams: šie užsiėmimai specialiai adaptuoti ikimokyklinio amžiaus vaikų – darželinukų tikslinei grupei.
Laukiami projekto rezultatai – pravesti 1104 reguliarūs užsiėmimai ne mažiau, kaip 600-iems šimtams ikimokyklinio amžiaus vaikų po 2 k. per savaitę ir ne trumpiau, kaip 3 mėn. Užsiėmimų dėka vaikai įgaus teisingų fizinio judėjimo įgūdžių, pagerins savo fizinę ir psichinę būklę, taps labiau motyvuoti, savarankiškesni, ugdys savo naujas kompetencijas. Šių veiklų dėka bus formuojamas teisingas požiūris į fizinio judėjimo svarbą ir naudą.

ĮVYKDYTI PROJEKTAI ŠVIETIMO SRITYJE

2015-2022 m.

VšĮ Koučingo klubas įkurtas 2015 m., siekiant skatinti lyderystės ir bendradarbiavimo kultūros stiprinimą švietimo ir verslo organizacijose.

Bendradarbiaujant su UAB Verslo mokymo centras, VšĮ Kauno psichologijos ir psichoterapijos institutu, ,,AIESEC Lietuva“ Kauno filialu, Kauno švietimo inovacijų centru ir kitais partneriais, nuo įmonės veiklos pradžios sėkmingai vystyti ir įgyvendinti projektai:

 • programos švietimo įstaigų vadovams ir pedagogams lyderystės, bendradarbiavimo, tarpusavio ryšio kūrimo, atvirumu ir pagarba paremtos kultūros skatinimo temomis (,,Sąmoninga lyderystė“, ,,Įtraukus vadovavimas“, ,,Bendradarbiavimo kultūros skatinimas“, ,,Koučingo metodų naudojimas švietimo įstaigose“, ,,Kaip klausyti, kad girdėčiau“, kt.)
 • Kauno švietimo inovacijų centro patvirtintos programos švietimo įstaigų vadovams ir pedagogams (,,Vadovavimo koučingo stiliumi nauda“, ,,Efektyvi mokytojų ir mokinių sąveika pasirenkant profesiją“, ,,Koučingo principai motyvacijai stiprinti“, kt),
 • programos moksleiviams ,,Kūrybiškų lyderių klubas“ (tęstinė 6 mėn. trukmės programa 9-12 klasių moksleiviams, 3 grupės).
 • paskaitos ir praktiniai užsiėmimai moksleiviams Lietuvos moksleivių sąjungos organizuotuose renginiuose, lyderystės, motyvacijos, kompetencijų ir reikalingų įgūdžių ugdymo, profesijos pasirinkimo, kūrybiškumo, sprendimų priėmimo temomis.
 • vaikų ir jaunimo stovyklos socialinių ir lyderystės įgūdžių skatinimui bei psichologinės būklės gerinimui (200 stovyklų, 3000 dalyvių).

PROGRAMŲ IR PRAKTINIŲ UŽSIĖMIMŲ TIKSLAI – apibrėžiami kiekvieną programą pritaikant pagal poreikius, susipažinima su lyderystės principais bei metodais bei ugdant reikalingus įgūdžius, siekiant:

 • kurti saugią psichologinę aplinką,
 • skatinti atvirumo kultūrą bei stiprinti bendrumo jausmą,
 • skatinti dalyvių mąstymą ir kūrybiškumą randant didžiausią vertę kuriančius nestandartinius sprendimus,
 • ugdyti gebėjimus išskirti prioritetus ir numatyti tikslus,
 • ugdyti programos dalyvių lyderystės įgūdžius, skatinti asmeninę atsakomybę, iniciatyvą, galimybę kurti norimą poveikį aplinkiniams, skatinti įtraukųjų ugdymą,
 • ugdyti emocinį intelektą, svarbų tarpusavio supratimui, auginančiam bendravimui.

Užsiėmimų metu per praktiką supažindinama su lyderystės principais bei metodais, dalyviai mokosi iš grupėje vykstančių procesų. Atsižvelgiant į įstaigos poreikius ir dalyvių lūkesčius, prenkami praktiniai metodai, kurie padeda dalyviams išgirsti vienam kitą ir išsakyti tai, kas svarbu asmeniškai, įsivardinti, kas svarbu visai komandai ir įstaigai, inicijuoti norimą pokytį.

ĮVYKDYTI VERSLO AKCELERAVIMO PROJEKTAI 

Projektas: „Kėdainių miesto jauno verslo atstovų verslumo kompetencijų suteikimas ir tobulinimas, siekiant didinti jų užimtumą bei gerinti padėtį darbo rinkoje“ 2021-2022 m.

Pareiškėjas VšĮ Koučingo klubas kartu su partneriu UAB Verslo mokymo centras įgyvendina projektą „Kėdainių miesto jauno verslo atstovų verslumo kompetencijų suteikimas ir tobulinimas, siekiant didinti jų užimtumą bei gerinti padėtį darbo rinkoje“ skirtą Kėdainių miesto jauno verslo subjektams (veikiantiems iki dviejų metų).

Projekto tikslas – jauno verslo subjektų bei jų atstovų verslumo skatinimas, suteikiant verslo pradžiai ir plėtrai reikalingas žinias bei įgūdžius.

Projekto metu bus įgyvendinamos tokios veiklos: tęstinių, 12 seminarų ciklo, skirtų verslo plėtrai reikalingų įgūdžių suteikimui organizavimas  ir  individualios verslo plėtros konsultacijos bei  individualios mentorystės/ koučingo konsultacijos .

Planuojama projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2022 m. gruodžio mėn.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

Bendra šio projekto vertė –55 221,10 Eur. Projektas yra finansuojama iš Europos socialinio fondo bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Verslumo gebėjimų suteikimas ir ugdymas, siekiant didinti gyventojų verslumą bei vykdomo verslo plėtrą 2021-2022 m.

VšĮ „Koučingo klubas“ nuo 2021 m. sausio mėn. pradeda įgyvendinti projektą „Verslumo gebėjimų suteikimas ir ugdymas, siekiant didinti gyventojų verslumą bei vykdomo verslo plėtrą“.

Pagrindinis projekto tikslas – darbingų bedarbių ir neaktyvių gyventojų bei jauno verslo atstovų verslumo skatinimas, suteikiant verslo pradžiai ir plėtrai reikalingas žinias bei įgūdžius.

Planuojama projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2023 m. gegužės mėn. 24 d.

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

Bendra šio projekto vertė – 82 997,94 Eur, iš kurių  72 840,00 Eur skirta iš Europos socialinio fondo bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Pareiškėjas VšĮ “Koučingo klubas” kartu su partneriu UAB “Jitl” įgyvendina projektą “Neformalaus profesinio mokymo paslaugų teikimas ekonomiškai neaktyviems Kėdainių miesto gyventojams” skirtą Kėdainių miesto gyventojams, priklausantiems sekančiai tikslinei grupei:
– Kėdainių miesto darbingi gyventojai, kurie yra ekonomiškai neaktyvūs ir/arba bedarbiai.
Viso į projekto veiklas planuojama pritraukti 62 dalyvius.
Projekto tikslas – naujų profesinių teorinių ir praktinių įgūdžių ir žinių grožio srityje suteikimas (mokyklinės profesinio mokymo organizavimo formos būdu) Kėdainių miesto darbingiems, ekonomiškai neaktyviems gyventojams, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje.
Projekto metu bus įgyvendinamos sekančios veiklos:
– Neformalių profesinių kirpėjo bei manikiūrininko mokymų teikimas – iš viso bus apmokyti 62 asmenys: 31 dalyvis pagal Plataus profilio kirpėjo mokymo programą mokinsis 400 valandas, kiti 31 dalyviai pagal Manikiūrininko mokymo programą – 96 val.
Siekiami projekto rezultatai:
1. pravesta 12400 val. neformalių profesinių mokymų pagal Plataus profilio kirpėjo mokymo programą 31 projekto dalyviui;
2. pravesta 2976 val. neformalių profesinių mokymų pagal Manikiūrininko mokymo programa 31 projekto dalyviui;
3. planuojama, jog pasibaigus projektui mažiausiai 12 dalyvių pagerins savo padėtį darbo rinkoje, tai yra arba susiras darbą arba pradės vykdyti savarankišką veiklą pagal individualią arba kitą veiklos formos veiklą. Bus stengiamasi įdarbinti (vienokia ar kitokia forma) į UAB „JITL“ partnerines įmones mažiausiai 12 geriausiai besimokančių ir visą kursą baigusių projekto dalyvių.
4. taip pat projekte numatyta, jog 10 dalyvių (neaktyvių darbingų asmenų  ir/arba besimokančių) bus jaunimas iki 29 metų.
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo agentūros lėšomis.

Projektas: Kėdainių miesto jauno verslo subjektų padėties darbo rinkoje gerinimas, suteikiant jiems verslumo kompetencijas bei darbo priemones

Pareiškėjas VšĮ “Koučingo klubas” kartu su partneriu UAB “Verslo mokymo centras” įgyvendina projektą “Kėdainių miesto jauno verslo subjektų padėties darbo rinkoje gerinimas, suteikiant jiems verslumo kompetencijas bei darbo priemones” skirtą Kėdainių miesto gyventojams, priklausantiems tikslinei grupei:

– Kėdainių miesto jauno verslo subjektai (veikiantys iki dviejų metų), kurių veiklos vykdymo vieta – vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija, atstovai ir darbuotojai. Tikslinę grupę atitiks visi SVV subjektai, veikiantys iki 2-jų metų, vykdantys savarankišką veiklą pagal individualios veiklos pažymą ir/ ar verslo liudijimą, taip pat jaunų įmonių atstovai – darbuotojai, akcininkai, valdybos nariai.

Viso į projekto veiklas planuojama pritraukti 26 dalyvius.

Projekto tikslas –  jauno verslo subjektų bei atstovų verslumo skatinimas, suteikiant verslo pradžiai ir plėtrai reikalingas žinias, įgūdžius bei priemones.

Projekto metu bus įgyvendinamos sekančios veiklos:

– tęstinių, 10 seminarų ciklo, skirtų verslo pradžiai ir plėtrai reikalingų įgūdžių suteikimui organizavimas (2 dalyvių grupės po 13 asm. – iš viso 26 jauno verslo subjektai ir jų atstovai);

– verslo vykdymui reikalingų priemonių parūpinimas (viso 26 „mobilaus biuro“ komplektai 26 -šiems projekto dalyviams, darbo erdvės).

Siekiami projekto rezultatai:

 1. Pravesti 2 mokymų ciklus po 10 seminarų dviems dalyvių grupėms (2 grupės dalyvių – jauno verslo atstovų, kiekvienoje grupėje yra 13 dalyvių), viso pravesta 20 seminarų 26-iems projekto tiksliniams dalyviams;
 2. Suteiktos verslo pradžiai reikalingos priemonės 26 tiksliniams projekto dalyviams.

Projektą finansuoja Europos socialinio fondo agentūra

Projektas: Kėdainių miesto bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių gyventojų konsultavimas bei naujų įgūdžių suteikimas, siekiant pagerinti jų padėtį darbo rinkoje

Pareiškėjas VšĮ „Koučingo klubas“ kartu su partneriu UAB „Verslo mokymo centras“ įgyvendina projektą „Kėdainių miesto bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių gyventojų konsultavimas bei naujų įgūdžių suteikimas, siekiant pagerinti jų padėtį darbo rinkoje“ skirtą Kėdainių miesto gyventojams, priklausantiems sekančiai tikslinei grupei:
– Kėdainių miesto darbingi gyventojai, kurie yra ekonomiškai neaktyvūs ir/arba bedarbiai.
Viso į projekto veiklas planuojama pritraukti 100 dalyvių.
Projekto tikslas – naujų teorinių ir praktinių įgūdžių, žinių ir informacijos suteikimas Kėdainių miesto darbingiems, ekonomiškai neaktyviems gyventojams bei bedarbiams, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje.
Projekto metu bus įgyvendinamos tokios veiklos:
Individualių konsultacijų organizavimas. Bendras konsultacijų paketas apims 5 val. vienam projekto dalyviui, iš viso 100 – ui projekto dalyvių planuojama pravesti 500 val. konsultacijų (visos konsultacijos yra individualios).
Siekiami projekto rezultatai:
pravesta 500 val. individualių konsultacijų (į kurias įeina informavimas, tarpininkavimas ir kita pagalba įdarbinant) 100 projekto dalyviams.
Šių veiklų įgyvendinimo rezultate siekiama, jog ne mažiau, kaip 12 projekto dalyvių po projekto įgyvendinimo pagerins savo padėtį darbo rinkoje (įsidarbins, išims verslo liudijimą ir/arba pradės individualią veiklą ir/arba įkūrs MB arba UAB).
Taip pat projekte numatyta, jog projekto veiklų dėka mažiausiai 20 projekto veiklų dalyviais buvusių asmenų (projekto metu arba praėjus 6 mėnesiams po projekto pabaigos) suras darbą. Projekto įgyvendinimo trukmė: 30 mėn.

Projektas finansuojamas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

VIENINTELIS, ESANTIS TARP TAVĘS IR TAVO SVAJONĖS – TAI NESĄMONINGA ISTORIJA, KURIĄ PASAKOJI SAU, KODĖL TOS SVAJONĖS NEGALI PASIEKTI.

(JORDAN BELFORT)

 Koučingo klubas – vieta, kur atrandami RESURSAI, priimami SPRENDIMAI ir žengiama SĖKMĖS link.

Iš gautų atsiliepimų apie Koučingo klubo renginius :

 • Mano kūrybiškumas per 3 val. pakilo nuo 2 iki 8! ;);) Iš tikrųjų turime tiek daug, apie ką net nenutuokiame. Tikiu, jog gebėsiu įkvėpti ir aplinkinius. Ačiū, sėkmės Jūsų darbuose ir iki susitikimo rudenį mokymuose vadovams. Pradedu laukti 😉 Gytis D. 2018-05-20
 • Nemaniau, kad tiek daug priklauso nuo manęs 😉 Atradau būdų, kaip efektyviau bendrauti su darbuotojais, buriant TIKRĄ KOMANDĄ. Vytautė (2018-04-09)
 • Ačiū Jums! Įkvėpėte naujiems rimtiems darbams. Darius Rimkus (2017-02-11)
 • Mokymai vadovams – renginys, kurio 100 proc. buvo naudinga. Ačiū. Sonata R. (2017-01-09)
 • Dėkoju už puikų susitikimą. Linkiu neblėstančios energijos Jūsų darbuose. Jolita K. (2016-06-06)
 • Džiaugiuosi susipažinusi su Koučingo klubu! Sėkmės Jūsų gražiuose darbuose! Renata L. (2016-06-06)
 • Viskas patiko, ypač praktiniai užsiėmimai. Nežinau, ar reikėtų ką nors keisti. Nebent ilginti renginio laiką. Norėtųsi daugiau renginių. Arūnas B. (2016-05-18)
 • Dalyvauju pirmą kartą, tad man paliko didelį įspūdį. Labai jauku, malonu. Linkiu kuo didžiausios sėkmės! Liuda D. (2016-04-20)
 • Žinojau apie Points of You kortas, norėjosi pažaisti, pasikapstyti viduje. Laikas tiesiog pralėkė! Nejutau, buvo gera. Ačiū! Jurga J. (2016-02-24)
 • Patiko lektorių profesionalumas, pagalba, supratingumas, naujų įžvalgų ieškojimas ir savęs atradimo galimybės. Toliau padėkite žmonėms atrasti save ir savo tikslus. Manau, jog pirmiausia turime atrasti save, o tuomet gilintis į kitus dalykus. Lukas S. (2016-02-20)
 • Patiko bendravimas, lektoriai, skaidrės, darbas grupėse, kalbėjimas atvirai svarbiomis temomis. Linkiu sėkmingai tęsti savo veiklą. Dovydas E. (2016-02-20)
 • Saugi aplinka, aktyvūs darbo metodai, galimybė išsakyti savo nuomonę, aiškiai pateikta informacija. Aktuali tema, tobulinant savo vadovavimo stilių. Rima Jarusevičiūtė (2016-02-19)
 • Labai dėkoju už tokią galimybę, tikiuosi, susitiksime dar ne kartą ir padėsite apsispręsti sunkiais gyvenimo etapais. Erlandas Š. (2016-01-22)
 • Labai džiugu, kad yra tokių žmonių, kurie taip motyvuoja kaip Jūs. Goda M.(2016-01-22)
 • Patiko praktika, lektorių pagalba praktikos metu, lektorių sukurta nuotaika, mintys, kurias išsinešu. Augustė J.(2016-01-22)
 • Ačiū, kad aukojate savo laiką jaunimui ir padedate kurti mums savo rytojų. Ieva B. (2016-01-22)
 • Sėkmės, toliau organizuokite puikius seminarus. Aistė (2015-11-18)
 • Gyvuokit! Vykdot veiklą, kuri gimdo pozityvo! Birutė M. (2015-11-18)
 • Sėkmės, kas nori tobulėti, Jus suras, o Jūs jau jiems padedat ir padėsite tobulėti… (2015-11-18)
 • Linkiu toliau stebinti žmones kūrybiškumu, pažinimu per koučingą (2015-10-21)

11659905_10204175230570759_196456424_o