Kokią naudą KOUČINGAS gali atnešti ORGANIZACIJAI?

Gerda Asipavičienė (profesionali koučingo specialistė ICF, ICTA, ICU, lektorė)

Pagrindinis klausimas kalbant apie koučingo mokymus su organizacijomis – LAIKAS ir PINIGAI. ICF (Tarptautinės koučingo federacijos) atlikti tyrimai atskleidžia, kokią naudą organizacijai neša koučingo mokymams skirtas laikas ir  išeisti pinigai.

 Jei neramina klausimas, ar investuoti į darbuotojus, nes jie gali išeiti pas konkurentus, verta pagalvoti, ar verta saugoti darbuotojus, jei jų net konkurentai nenori.

Paskutiniais metais, remiantis organizacijų tyrimais, jau drąsiai tvirtinama, jog profesionalus koučingas organizacijose atneša IŠMATUOJAMOS NAUDOS. Remiantis vienos iš didžiausių pasaulinių koučingo organizacijų – ICF (Tarptautinės koučingo federacijos) – pasaulinio koučingo klientų tyrimo duomenimis (ICF Global Coaching Client Study), išskiriama 10 sričių, kuriose pastebimi žymiausi pokyčiai, naudojantis profesionalių koučingo specialistų paslaugomis ir taikant koučingo metodus organizacijose.

1. Strategijos, tikslų įsivardinimas

Naudojant koučingo metodus gali būti aiškiai įsivardinami veiklos vizija, misija, tikslai, prioritetai, pasirenkamos efektyviausios strategijos norimiems rezultatams pasiekti. Tik įsivardinus KUR ir KODĖL einama, galima pasirinkti tiesiausią kelią ir dėmesį koncentruoti užsibrėžtų rezultatų siekimui.

2. Kūrybiškumo, naujų idėjų skatinimas

Koučingo specialistas darbuotojams padeda sugeneruoti naujų idėjų, rasti kūrybiškus, nestandartinius sprendimus, naudojami koučingo metodau ugdo pasitikėjimą savimi, kūrybiškumą. Tuo pačiu kūrybiškumas itin praverčia KURIANT naujus produktus/paslaugas, SPRENDŽIANT įsisenėjusias problemas, kai standartiniai sprendimai nebetenkina, siekiant IŠSISKIRTI iš konkurentų, patenkinti ir pranokti klientų LŪKESČIUS.

3. Pokyčių skatinimas ir valdymas

Koučingas gali turėti didelės svarbos ryžtantis žengti ILGALAIKIŲ teigiamų pokyčių link. Koučingo specialistas padeda įsivardinti tikruosius poreikius, rasti NAUJAS galimybes, pasirinkti geriausius sprendimus. Remiantis koučingo metodais atskleidžiamas darbuotojų POTENCIALAS, sudaromos sąlygos jiems dirbti panaudojant visus resursus, o organizacijai efektyviai išnaudoti visa, ką ji turi.

4. Produktyvumo ir efektyvumo augimas

Koučingo metodai itin aktualūs jaunų LYDERIŲ potencialo atskleidimui, asmeninių ir profesinių įgudžių lavinimui, telkiant dėmesį į bendro tikslo siekimą, kas didina produktyvumą ir efektyvumą organizacijos mastu. Be to, taikant koučingo metodus skatinamas darbuotojų bendradarbiavimas, keitimasis informacija, dalinimasis gerąja patirtimi, peržiūrimi tikslai, darbų pasidalinimas, RANDAMI ir ĮDIEGIAMI produktyvumą bei darbo efektyvumą didinantys būdai. Net 70 proc. ICF tyrimo dalyvių pastebi teigiamus šių rodiklių pokyčius organizacijų veikloje.

5. Komunikacijos įgūdžių ugdymas, santykių tarp darbuotojų stiprinimas

Net 72 proc. tyrimo dalyvių pažymi, jog pastebi teigiamus darbuotojų bendravimo įgūdžių pokyčius. Koučingo mokymai ar koučingo sesijos įkvepia naujiems IŠŠŪKIAMS, padeda pažvelgti į veiklą KITU ŽVILGSNIU, įsivardinti GALIMYBES, skatina mąstyti, IEŠKOTI sprendimų, prisiimti ATSAKOMYBĘ už pokyčius ir rezultatus.

6. Suklestėjimas sunkiais ekonominiais laikais

Koučingas vienas efektyviausių įrankių, kuriuos galima panaudoti neužtikrintumo ar ekonominės krizės laikotarpiu. Veiksniai, kuriuos įvairių sričių ir dydžių organizacijos įvardina kaip didžiausią koučingo teikiamą naudą sunkiuoju laikotarpiu: veiklos EFEKTYVUMO didėjimas, kylanti produktų/teikiamų paslaugų KOKYBĖ, didesnis darbuotojų LOJALUMAS, MOTYVACIJA ir ĮSITRAUKIMAS į veiklą, lyderystės stiprėjimas, konstruktyvus KONFLIKTŲ sprendimas, KOMANDOS formavimo įgūdžiai ir kt.

7. Organizacijos patikimumo susigrąžinimas

Organizacijos, patyrę produkcijos/paslaugų poreikio mažėjimą, konkurencijos sustiprėjimą, darbuotojų mažinimo procesus, restruktūrizaciją ar nepagrįstai didelis darbuotojų lūkesčius, suvokia, koks didelis iššūkis yra darbuotojų ir rinkos dalyvių PASITIKĖJIMO užsitikrinimas. ICF tyrimo duomenimis, 80 proc. orgaanizacijų, naudojęsi profesionalių koučingo specialistų paslaugomis, matė teigiamus pasitikėjimo organizacija užtikrinimo pokyčius.

8. Talentų pritraukimas ir išlaikymas

Jei neramina klausimas, ar investuoti į darbuotojus, nes jie gali išeiti pas konkurentus, verta pagalvoti, ar verta saugoti darbuotojus, jei jų net konkurentai nenori. Koučingo metodai padeda sukurti APLINKĄ, kurioje darbuotojai skatinami DALYVAUTI sprendimų priėmimo procese, PRISIIMTI atsakomybę už rezultatus, IEŠKOTI galimybių tobulėjimui. Todėl jie aiškiai supranta ko ir kodėl siekia, jaučiasi vertinami bei dirbantys tai, ką geba geriausiai. Dėl šių priežasčių didėja MOTYVACIJA siekti bendro rezultato ir LOJALUMAS organizacijai. Tokiose organizacijose ieško darbo ir nori dirbti taip pat ir nauji talentai.

9. Darbo-gyvenimo balansas

Darbuotojas, jaučiantis balansą tarp darbo ir asmeninio gyvenimo, yra LAIMINGAS darbuotojas. O laimingas darbuotojas yra PRODUKTYVUS darbuotojas, gebantis darbo metu visa savo potencialą skirti bendro tikslo siekimui. Todėl organizacijos vis daugiau dėmesio skiria ir darbuotojo darbo-gyvenio balanso užtikrinimui. Koučingo specialistas gali su darbuotojais dirbti padėdamas jiems aiškiai įsivardinti ir įvertinti esamą situaciją, sudaryti asmeninio TOBULĖJIMO ar VEIKSMŲ planą tolesnių tikslų siekimui, kas padėtų subalansuoti pasitenkinimą darbu bei asmeniniu gyvenimu. 67 proc. ICF tyrime dalyvavusių organizacijų pastebi teigiamus pokyčius.

10. Teigiami pokyčiai

Praktiškai visos organizacijos, dirbančios su profesionaliais koučingo specialistais, liko PATEKINTOS rezultatais. 99 proc. tyrime dalyvavusių klientų teigė, jog koučingo patirtimi liko „daugmaž“ arba „labai“ patenkintos, o 96 proc. iš jų, procesą pakartotų.

ICF tyrimas atskleidžia, jog 86 proc. klientų investicijas į koučingo mokymus ar koučingo sesijas atgauna. Iš jų 28 proc. ROI (Return Of Investment) parodo, jog gaunama grąža investicijas viršija nuo 10 iki 49 kartų, o 19 proc. nurodo, jog patirta nauda investicijas viršija 50 ir daugiau kartų.

Kas SVARBAUS liko nepaminėta?

ICF tyrimo metu buvo vertinamas ir investicijų pelningumo rodiklis ROI (Return Of Investment), parodantis, kiek efektyvios investicijos į koučingą. 86 proc. klientų, dalyvavusių tyrime pasaulinu mastu tvirtina, jog investicijas į koučingo mokymus ar koučingo sesijas atgauna. Iš jų 28 proc. ROI investicijas viršija nuo 10 iki 49 kartų, o 19 proc. nurodo, jog grąža investicijas viršija net 50 ir daugiau kartų.

Investuoti verta? Kada, jei ne DABAR 😉 Daugiau informacijos apie mokymus ir koučingo sesijas organizacijoms: info@koucingoklubas.lt, tel. 8 611 84541 Gerda

Paruošta pagal ICF pateiktą informaciją.