Mokytojų ir mokinių bendradarbiavimas renkantis profesiją


Koucingo_taikymas_svietimo_sistemoje(Koučingo klubo programa mokytojams, klasių auklėtojams ir profesinio ugdymo ar karjeros specialistams)

Lektoriai:

Gerda Asipavičienė (koučingas, Geštalto terapija – organizacijų vystymas, karjeros konsultavimas, saviugdos tobulinimo modelis Enneagrama),

Kristina Dambrauskaitė (koučingas, karjeros konsultavimas, organizacijų vystymas),

Marijus Kvilis (koučingas, organizacijų vystymas, karjeros konsultavimas, NLP, Points of You kūrybiškumo kortelės)

Nuo ko pradėti diskusijas apie profesijos ar gyvenimo veiklos srities pasirinkimą?

Visų pirma verta atkreipti dėmesį į abipusio pasitikėjimo ir pagarbos santykio tarp mokytojo ir mokinio sukūrimą. Be jo atvira ir prasminga dikusija neprasidės…

Pagrindinis keliamas tikslas, būnant šalia jauno žmogaus bei stengiantis jam padėti pasirinkti geriausią kelią – padėti išmokti VERTINTI SITUACIJĄ ir FORMULUOTI TIKSLUS, imtis INICIATYVOS, ieškoti GALIMYBIŲ (jei reikia – kreiptis PAGALBOS), priimti SPRENDIMUS bei prisiimti ATSAKOMYBĘ.

Mokytojo rolė – siekti suprasti mokinį ir padėti mokiniui suprasti save, padėti pamatyti kuo daugiau galimybių, nevertinant, nekritikuojant ir, kai reikia, suteikiant objektyvų grįžtamąjį ryšį.

Praktinis užsiėmimas pagrįstas mokytojo ir mokinio sąveikos ir bendravimo stiprinimo galimybių aptarimui bei klausimams, kuriuos verta aptarti renkantis profesiją.