Kodėl koučingas organizacijose geriau, nei žuvis medyje?

Gerda Asipavičienė, profesionali koučingo specialistė

Pagrindinės nurodomos priežastys tarptautiniu mastu, dėl ko organizacijose nesiryžtama pradėti naudoti koučingo metodų ar diegti koučingo kultūros – „nėra pinigų“ ir „nėra laiko“.

Organizacijų, taikančių koučingo metodus savo veikloje patirtis teigia kitaip. Pagal ICF Global klientų tyrimo duomenis, dauguma organizacijų (86%) teigia, kad pradėjus naudoti koučingo metodus organizacijose, koučingo kultūros diegimo ar mokymų kaštai atsiperka. Beveik penktadalis (19%) patvirtina, kad buvo pasiektas 50 proc. ROI (Return On Investment). Tai reiškia, kad 1 eur, skirtas mokymams, atnešė 50 ct grynojo pelno. 28% organizacijų ROI indeksas – nuo 10 iki 49.

Kas vyksta taikant koučingo metodus organizacijose individo lygmenyje? Remiantis minėtu tyrimu,didėja darbo našumas, darbuotojų pasitikėjimas savimi (80 %) gerėja tarpusavio santykiai (73%), gerėja komunikavimas ir sprendimų priėmimo įgūdžiai (72%) ir gerėja gyvenimo/darbo balanso rodikliai (67%). Organizacija laimi ugdydama sąmoningus, linkusius prisiimti atsakomybę, motyvuotus ir lojalius darbuotojus, laikas paskirstomas ir naudojamas efektyviai, kylant produktyvumui, gerėja organizacijų rezultatai.

Koučingo procesas apima:

  • Aiškių , mąstyti ir ieškoti sprendimų skatinančių klausimų uždavimą,
  • Skatinimą identifikuoti esamą situaciją ir asmenines vertybes,
  • Pagalbą įsivardinant motyvaciją, ateities viziją ir tikslus,
  • Veiksmų plano sukūrimą,
  • Pasitikėjimo savimi stiprinimą, vidinių ir išorinių resursų paiešką,
  • Naujų galimybių paiešką ir platesnio požiūrio į situaciją suformavimą.

Koucingas_organizacijose

Kiekvienas yra genijus. Tačiau jei žuvį vertinsime pagal jos gebėjimą įlipti į medį, ji visą gyvenimą jausis nevykėle (A. Einšteinas)

Kiek tai pažįstama Jums? Kodėl organizacijose svarbu atskleisti darbuotojų gebėjimus ir potencialą, sudaryti sąlygas kiekvienam dirbtų tai, ką sugeba geriausiai? Ir kodėl darbuotojui svarbu dirbti mėgstamą darbą?

Motyvuoti ir mėgiamą darbą dirbantys žmonės tam pačiam rezultatui pasiekti, įdeda gerokai mažiau pastangų nei tie, kuriems dirbamas darbas nepatinka. Koučingo metodai vieni iš efektyviausiai padedančių didinti suvokimą apie kiekvieno darbuotojo galimybes ir potencialą bei efektyvų bendradarbiavimą bendriems organizacijos tikslams pasiekti.

Organizacijų vystymas, darbuotojų motyvacija, efektyvumo ir lojalumo sistemų kūrimas. gerda@koucingoklubas.lt