Ką laimime vertinamųjų pokalbių metu?

Vilma Šimaitienė, profesionali koučingo specialistė

person-731479_1280

Metiniai vertinamieji pokalbiai gali tapti teigiamų asmeninių ir organizacijos pokyčių pradžia arba neefektyviai išnaudotu įmonės vadovų ir jų darbuotojų laiku.

Jei vertinamojo pokalbio metu nepriimami konkretūs susitarimai, jei po pokalbių nėra pozityvių pokyčių – verta susimastyti, koks šių pokalbių tikslas ir ko reikia, kad vertinamieji pokalbiai organizacijoje būtų efektyvūs.

Praktikoje pasitaiko, kad po vertinamojo pokalbio su vadovu, darbuotojo motyvacija dirbti sumažėja ir jis pradeda “plaukti pasroviui“ ar ieškotis kito darbo. Ar nebūtų naudingiau, jei po vertinamojo pokalbio darbuotojas su šypsena ir entuziazmu pradėtų imtis naujų tikslų įgyvendinimo?

Efektyvus vertinamasis pokalbis yra naudingas darbuotojui, vadovui ir visai organizacijai.

DARBUOTOJAS LAIMI, kai pokalbio metu turi galimybę atskleisti savo potencialą, parodyti savostipriąsias puses. Jis gali susitarti/pasitarti dėl darbui ir jo karjerai reikalingų kompetencijų tobulimo. Vertinamojo pokalbio metu jis gali susitarti dėl demotyvatorių pašalinimo ir jam aktualių bei įmonei naudingų pokyčių, didinančių jo įsitraukimą ir motyvaciją veikti. Tuomet kiekvieną rytą į darbą darbuotojas eis su džiugesiu, o darbo diena bus įdomi ir produktyvi.

VADOVAS LAIMI, geriau suvokdamas darbuotojo sąmoningumo lygį, leidžiantį tiksliau prognozuoti darbuotojo elgesį ir rezultatus ateityje. Turint tinkamų įgūdžių, vertinamojo pokalbio metu darbuotojų sąmoningumo lygis gali būti didinamas, kartu užtikrinant didesnį darbuotojo savarankiškumą bei mažesnį kontrolės poreikį.

Vertinamojo pokalbio metu  yra įvertinamas darbuotojo potencialas, todėl vadovas gali tiksliausuformuoti vertinamo darbuotojo kompetencijų ugdymo planą ir efektyviau paskirstyti/deleguoti užduotis bei darbus.

Darbuotojo poreikių ir lūkesčių nustatymas padeda sukurti efektyvią motyvacijos sistemą, todėl darbuotojai yra įsitraukę, iniciatyvūs, jaučia pasitenkinimą darbu ir išlieka lojalūs  organizacijai.

Grįžtamojo ryšio priėmimas padeda indentifikuoti kliūtis, trukdančias efektyviai veiklai bei padeda vadovui tiksliau įsivertinti asmenines kompetencijas ir susidaryti jų vystymo kelią.

ORGANIZACIJA LAIMI, kai joje dirba motyvuoti, įsitraukę ir sąmoningi darbuotojai,  gerai suprantantys įmonės tikslus ir jų siekiantys bei matantys naujas galimybes.

Tokia organizacija yra geidžiamas darbdavys, todėl nesusiduria su darbuotojų stygiumi ir geba operatyviai reaguoti į rinkos pokyčius, užtikrindama aukščiausius veiklos rezultatus.

Ką Jūs laimite VERTINAMOJO POKALBIO metu?

Konsultacijos darbuotojų vertinimo klausimais tel. 8 684 01758 arba el. paštu vilma@koucingoklubas.lt