Išminčiaus kelionė. Kas Tu? Kur eini?

Nukeliavęs tolimą kelią Išminčius prisėda ant akmens pailsėti.  Prie jo prieina piemuo, netoliese ganantis bandą, ir klausia: – Kas tu? Kur eini?
Išminčius patyli, nužvelgia piemenį ir klausia: – Kiek tau moka už tavo darbą?
Piemuo nustemba, bet atsako: – Vieną pinigą per savaitę.
– Aš mokėsiu tau du kartus tiek. Paklausk manęs šių klausimų kiekvieną dieną, – nusišypso Išminčius.

Kas TU? KUR eini? Koks TAVO atsakymas?