Koučingo kultūra švietimo įstaigų veikloje

Praktinio užsiėmimo metu susipažinsite su koučingo sąvoka ir principais,  koučingo kultūros nauda bei atnešamais pokyčiais švietimo sistemos įstaigų veikloje. Sužinosite, kokios realios įtakos koučingo kultūra turi kasdieniniam įstaigoje kylančių klausimų sprendimui, tarpasmeniniams santykiams, konfliktinių situacijų sprendimui, motyvacijos didinimui, efektyvaus mokytojo-mokinio santykio, kūrybiškumo, atsakomybės ugdymui.

Kas yra KOUČINGAS? Tai bendravimas, skatinantis mąstyti, prisiimti atsakomybę ir nuspręsti.

Kuo naudingas šis praktinis užsiėmimas?

Šio užsiėmimo metu išbandysite daugiau nei 5 koučingo technikas, bei metodus, lengvai pritaikomus praktikoje tiek asmeninėje ar darbinėje veikloje, tarpasmeniniuose santykiuose, mokytojo-mokinio santykyje. Praktikoje patikrinsite koučingo principų ir metodų poveikį konfliktinių situacijų sprendimui, savo ir kitų motyvacijos didinimui, kūrybiškumo skatinimui. Išbandysite asmeninio veiksmų plano sudarymo metodą, kuris bus naudingas tiek asmeninėje veikloje, tiek padedant mokiniams nustatyti prioritetus, įsivardinti galimybes, imtis iniciatyvos ir prisiimti atsakomybę.

Žinau, kur esu. Žinau, kur noriu būti. Žinau, kaip ten nueiti.

Daugiau informacijos el. paštu info@koucingoklubas.lt arba tel. 8 611 84541