Etikos kodeksas

ICTA narių etikos kodeksas

ICTA – International Coaches and Trainers Association – tarptautinė koučingo specialistų ir trenerių asociacija, kurios nariai laikosi šio etikos kodekso:

i) koučingo specialisto tikslas visada bus kliento asmeninis tobulėjimas ir gerovė, kas yra svarbiau už bet kokius asmeninius koučingo specialisto interesus.

ii) visa, ką koučingo specialistas sužino apie klientus sesijų metu, yra konfidencialu. Asmeninė informacija apie klientą pateikiama trečiajai šaliai tik klientui sutikus. Vienintelė išimtis yra tuomet, kai konfidencialumo laikymasis kelia pavojų kliento, koučingo specialisto ar kitų žmonių saugumui.

iii) visa rašytinė medžiaga apie klientą, kuria kaip pagalbine koučingo specialistas naudojasi savo darbe, turi būti: a) laikoma užrakintoje vietoje, siekiant išvengti trečiosios šalies piknaudžiavimo, b) klientui paprašius, jam pateikiama.

iv) jei koučingo specialistas nori atlikti sesijos garso/vaizdo įrašus savo veiklos įsivertinimui arba supervizijai, tai turėtų būti daroma atvirai ir gavus aiškų kliento sutikimą. Prieš sesijos įrašo demonstraciją supervizorius arba kita trečioji šalis turi pamatyti raštišką kliento sutikimą.

v) koučingo specialistas negali turėti artimų asmeninių santykių su klientu, kai jų santykiai yra kaip kliento ir koučingo specialisto.

vi) koučingo specialistas turėtų rekomenduoti klientui kitą kolegą, jei konkrečiu atveju mano, jog negali tęsti sesijų dėl kompetencijos trūkumo ar asmeninių priežasčių.

vii) koučingo specialistas, dalyvaudamas kursuose ar profesinėse grupėse, reguliariai gaudamas grįžtamąjį ryšį apie savo darbą su klientais iš supervizoriaus, nuolat rūpinasi savo paties asmeniniu tobulėjimu.

Leave a Reply